Apwyntiad gyda'r meddyg? Dim ei angen dim mwy? Canslwch!

Rydym ni'n gwybod bod pobl yn anghofio pethau, ac mae canslo apwyntiadau gyda'r meddyg teulu yn un o'r pethau hynny. Cofiwch ganslo eich apwyntiad os nad oes ei angen arnoch dim mwy.

 

Sut mae canslo apwyntiad

Os na allwch gadw apwyntiad, rhowch wybod i ni gynted ag y bo modd.  Mae galw am apwyntiadau bob amser. Os na fyddwch yn canslo apwyntiad, efallai y byddwch yn atal pobl rhag cael y gofal sydd ei angen arnyn nhw.