Sut mae gwneud cais am ymweliad â'r cartref

Mae ymweliadau â chartrefi ar gael ar gyfer cleifion sydd wedi'u caethiwo i'r gwely, cleifion sy'n agoraffobig a chleifion sy'n cael gofal lliniarol yn dilyn barn clinigydd.

Bydd clinigydd yn cysylltu â chi cyn ymweld i wneud yn siŵr bod yr ymweliad yn briodol 

Home Visits