Canolfan Goffa Ffestiniog

NÔL I'R PRIF FYNEGAI

 

Mae Practis y Bwrdd Iechyd yng Nghanolfan Goffa Ffestiniog yn cynnig ystod eang o wasanaethau gofal iechyd i'r boblogaeth leol. Mae hyn yn cael ei ddarparu gan dîm clinigol estynedig yn cynnwys meddygon teulu, Nyrs Glinigol Arweiniol, Nyrsys Practis, Cynorthwyydd Gofal Iechyd, Ffisiotherapydd Arbenigol Clinigol a Fferyllydd Rhagnodi Annibynnol.

 

Canolfan Goffa Ffestiniog

Ffordd Wynne
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3DW

Ffôn: 03000 850 004
Y tu allan i oriau swyddfa: 0300 123 55 66

 

Cyfarwyddiadau / Map 

 
 

Oriau gwaith y feddygfa:

Ffonio:                 08:00-08:30
Y feddygfa ar agor:         08:30-18:30

Apwyntiadau ar gael:     rhwng 9:00am a  12:00pm a rhwng 2:00pm a 6:00pm

  • I drefnu apwyntiadau ymlaen llaw sydd ddim yn fater o frys, ffoniwch ar ôl after 09:00
  • I drefnu apwyntiadau brys ar y diwrnod, ffoniwch am 08:00

Rydym ni ar gau ddydd Sadwrn a dydd Sul

 

Defnyddio ein Ffurflen Ar-lein

 

Sylwadau / Awgrymiadau
Os oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau am y wefan hon, neu am unrhyw elfen arall o'r practis, neu os ydych chi'n awyddus i ymuno â'n Grŵp Cyfranogiad Cleifion, cliciwch y botwm isod. Ar gyfer ymholiadau clinigol, cysylltwch â'r practis yn uniongyrchol a siarad gydag aelod o'r staff. Fe wnawn ymateb i'ch ymholiad o fewn dau ddiwrnod gwaith.

 CYSYLLTU Â NI