Canolfan Iechyd Cricieth

NÔL I'R PRIF FYNEGAI

 

Canolfan Iechyd Cricieth

Ffordd Pwllheli
Cricieth
LL52 0RR

Ffôn: 01766 800 550

E-bost: Enquiries.w94021@wales.nhs.uk

criccieth health centre

 

Cyfarwyddiadau / Map 

 


 

Oriau Gwaith y Feddygfa

Ffôn:             08:00-18:30
Y feddygfa ar agor:         08:00-18:30

Apwyntiadau ar gael:     rhwng 9:00am a 12:00pm a rhwng 2:00pm a 6:00pm

  • I drefnu apwyntiadau ymlaen llaw sydd ddim yn fater o frys, ffoniwch ar ôl after 09:00
  • I drefnu apwyntiadau brys ar y diwrnod, ffoniwch am 08:00

Rydym ni ar gau ddydd Sadwrn a dydd Sul

 

Defnyddio ein Ffurflen Ar-lein

 

Sylwadau / Awgrymiadau
Os oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau am y wefan hon, neu am unrhyw elfen arall o'r practis, neu os ydych chi'n awyddus i ymuno â'n Grŵp Cyfranogiad Cleifion, cliciwch y botwm isod. Ar gyfer ymholiadau clinigol, cysylltwch â'r practis yn uniongyrchol a siarad gydag aelod o'r staff. Fe wnawn ymateb i'ch ymholiad o fewn dau ddiwrnod gwaith.

 CYSYLLTU Â NI