Canolfan Iechyd Porthmadog

NÔL I'R PRIF FYNEGAI

 

Mae Mae Practis y Bwrdd Iechyd yng Nghanolfan Iechyd Porthmadog yn cynnig ystod eang o wasanaethau gofal iechyd i'r boblogaeth leol. Mae hyn yn cael ei ddarparu gan dîm clinigol estynedig yn cynnwys meddygon teulu, Uwch Ymarferydd Nyrsio, Nyrs Practis, Cynorthwyydd Gofal Iechyd a Ffisiotherapydd Arbenigol Clinigol.

 

Canolfan Iechyd Porthmadog

Stryd Fawr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NU

F

Ebost DRUG.w94021@wales.nhs.uk ail bresgripsiynau

Ebost Enquiries.w94021@wales.nhs.uk ymholiadau nad ydynt yn rhai brys

Ffoniwch cyn 12pm os ydych yn gofyn am ffonio dros y ffôn oni bai bod hynny'n fater brys

fôn: 01766 800 550

health centre porthmadog

 

Cyfarwyddiadau / Map 

 

 

Oriau Gwaith y Feddygfa:

Ffôn:             08:00-18:30
Y feddygfa ar agor:         08:30-18:00

Apwyntiadau ar gael:     rhwng 9:00am a 12:00 a rhwng 2:00pm a 5:00pm

  • I drefnu apwyntiadau ymlaen llaw sydd ddim yn fater o frys, ffoniwch ar ôl after 09:00
  • I drefnu apwyntiadau brys ar y diwrnod, ffoniwch am 08:00

Rydym ni ar gau ddydd Sadwrn a dydd Sul

 

Defnyddio ein Ffurflen Ar-lein

 

Sylwadau / Awgrymiadau
Os oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau am y wefan hon, neu am unrhyw elfen arall o'r practis, neu os ydych chi'n awyddus i ymuno â'n Grŵp Cyfranogiad Cleifion, cliciwch y botwm isod. Ar gyfer ymholiadau clinigol, cysylltwch â'r practis yn uniongyrchol a siarad gydag aelod o'r staff. Fe wnawn ymateb i'ch ymholiad o fewn dau ddiwrnod gwaith.

 CYSYLLTU Â NI