Cofnod Gofal Cryno 

Yn eich Cofnod Gofal Cryno, bydd gwybodaeth bwysig am unrhyw feddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd, alergeddau sydd gennych chi ac unrhyw ymateb gwael rydych chi wedi'u cael i feddyginiaethau.

Wrth roi caniatâd i staff gofal iechyd weld yr wybodaeth hon, gall hyn atal camgymeriadau wrth ofalu amdanoch chi mewn argyfwng neu pan fydd eich meddygfa ar gau.

Bydd eich Cofnod Gofal Cryno yn cynnwys eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhif y GIG sy'n unigryw i chi er mwyn helpu i'ch adnabod yn gywir.

Efallai y byddwch chi'n dymuno ychwanegu manylion eraill am eich gofal at eich Cofnod Gofal Cryno. Dim ond os byddwch yn gofyn am gael cynnwys yr wybodaeth y bydd hynny'n digwydd. Dylech drafod eich dymuniadau gyda'r staff gofal iechyd sydd yn rhoi triniaeth i chi.

Cliciwch yma i weld taflen sy'n cynnwys rhagor o wybodaeth.

Cewch ddewis peidio â chael Cofnod Gofal Cryno. Bydd angen i chi roi gwybod i'ch meddygfa drwy lenwi ffurflen optio allan a'i dychwelyd.

Cliciwch yma i lwytho ffurflen optio allan i lawr.