CWCIS

Beth yw cwcis

Yr un fath â bron pob gwefan broffesiynol arall, mae'r safle hwn yn defnyddio cwcis hefyd. Ffeiliau bach ydy cwcis sy'n cael eu llwytho i lawr i'ch cyfrifiadur i wella eich profiad. Mae'r dudalen hon yn disgrifio pa wybodaeth maent yn ei chasglu, sut rydym ni'n ei defnyddio a pham mae angen i ni storio'r cwcis hyn weithiau. Byddwn hefyd yn rhannu sut gallwch chi atal y cwcis yma rhag cael eu storio, ond mae'n bosib y bydd hyn yn israddio neu'n 'torri' elfennau penodol sy'n gysylltiedig â sut mae'r safle yn gweithio.

I gael rhagor o wybodaeth gyffredinol ynghylch cwcis, darllenwch erthygl Wikipedia ar  Cwcis HTTP.

 

Sut rydym yn defnyddio eich cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis am amrywiol resymau, ac mae'r rhain yn cael eu nodi isod. Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes opsiynau safonol yn y diwydiant i analluogi cwcis heb fynd ati'n llwyr i analluogi'r nodweddion a'r swyddogaethau maent yn ei ychwanegu at y safle hwn. Awgrymir eich bod yn gadael pob cwci os nad ydych yn siŵr a oes eu hangen arnoch chi neu beidio rhag ofn eu bod yn cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaeth rydych chi'n ei ddefnyddio.

 

 

Analluogi Cwcis

Gallwch chi atal cwcis rhag cael eu gosod drwy addasu'r gosodiadau ar eich porwr (ewch i adran Help eich porwr i weld sut mae gwneud hyn). Cofiwch y bydd analluogi cwcis yn effeithio ar sut bydd y porwr yn gweithio a llawer o wefannau eraill y byddwch yn mynd iddyn nhw. Wrth analluogi cwcis, byddwch chi fel arfer hefyd yn analluogi nodweddion a swyddogaethau penodol y safle hwn. Felly, rydym yn awgrymu nad ydych chi'n analluogi cwcis.

 

Y cwcis rydym yn eu gosod

Mae'r safle hwn yn cynnig gwasanaethau tanysgrifio i negeseuon e-bost / cylchlythyr, ac mae'n bosib y bydd cwcis yn cael eu defnyddio i gofio a ydych chi wedi cofrestru'n barod ac a ddylid dangos hysbysiadau penodol sydd ond yn ddilys i ddefnyddwyr sydd wedi tanysgrifio/dad-danysgrifio.

Mae cwcis yn cael eu defnyddio hefyd mewn Negeseuon Rhybudd Practis, Pôl i weld a ydych chi wedi gweld y neges rybudd ac a ydych chi wedi newid priodweddau'r neges rybudd.

 

Cwcis Trydydd Parti

Mewn rhai achosion arbennig, rydym hefyd yn defnyddio cwcis sy'n cael eu darparu gan drydydd parti dibynadwy. Yn yr adran ganlynol, mae'n sôn am y cwcis trydydd parti y gallech chi ddod ar eu traws drwy'r safle hwn.

Mae'r safle hwn yn defnyddio Google Analytics, sef un o'r rhaglenni dadansoddi mwyaf dibynadwy ac eang ar y we, i'n helpu i ddeall sut rydych chi'n defnyddio'r safle a sut gallwn ni wella eich profiad. Gall y cwcis hyn ddilyn pethau fel faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar y safle a'r tudalennau rydych chi'n mynd iddyn nhw er mwyn i ni barhau i greu cynnwys diddorol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am gwcis Google Analytics ar dudalen swyddogol Google Analytics.

 

Rhagor o wybodaeth

Gobeithio bod hyn wedi egluro pethau i chi, ac fel y dywedwyd yn flaenorol, os oes rhywbeth nad ydych chi'n siŵr fod ei angen arnoch chi neu beidio, mae'n well fel arfer bod y cwcis wedi'u galluogi rhag ofn eu bod yn rhyngweithio ag un o'r nodweddion rydych chi'n eu defnyddio ar ein safle.

Ond, os ydych chi'n dal yn chwilio am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau cysylltu a ffefrir gennym.

 

Os ydych chi'n ANGHYTUNO â'n polisi cwcis ac am analluogi cwcis, cliciwch y botwm coch isod.