Cwynion a Phryderon

Os nad ydych chi'n hapus â'r gofal neu'r driniaeth a roddwyd, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu ymchwilio i'ch pryder a cheisio unioni'r sefyllfa. 

Gallwch siarad â Rheolwr y Practis neu gallwch gysylltu â Thîm Pryderon y Bwrdd Iechyd.

  •   Yn ysgrifenedig: Y Tîm Pryderon, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd LL57 2PW.
  •   Dros y ffôn: 01248-384194 neu drwy anfon e-bost at: ConcernsTeam.bcu@wales.nhs.uk

CYSYLLTU Â NI

Complaints