Ffioedd Preifat

Nid yw rhai gwasanaethau'n cael eu cynnwys yn rhan o'r GIG, a bydd ffi'n cael ei chodi am y rhain. Mae'r rhain yn cynnwys tystysgrifau meddygol preifat, amrywiol archwiliadau ac adroddiadau meddygol ar gyfer cyflogwyr, cyfreithwyr, cwmnïau yswiriant, trwyddedau cerbydau gwasanaeth cyhoeddus, trwyddedau cerbydau nwyddau trwm a thrwyddedau i yrwyr hŷn ac ati. Gofynnwch i staff y dderbynfa beth yw'r ffi bresennol.

private fees