Canlyniadau Prawf Teulu a Ffrindiau

Mae'r GIG yn awyddus i chi gael y profiad gofal gorau posib. Mae Prawf Teulu a Ffrindiau gan y GIG yn ffordd o gasglu eich adborth fel ein bod yn gallu adolygu ein gwasanaeth yn rheolaidd.

Mae'r prawf wedi'i seilio ar un cwestiwn syml:

“Pa mor debygol ydych chi o argymell ein meddygfa i deulu neu ffrindiau os bydd angen gofal neu driniaeth debyg arnyn nhw?"

Bydd eich adborth yn ein helpu i ddysgu mwy am yr hyn rydych chi'n ei feddwl o'ch profiad – beth rydych chi'n ei hoffi a beth y gallem ni ei wella, yn eich barn chi. Yn y pen draw, rydych chi'n ein helpu ni i wneud newidiadau a fydd yn sicrhau ein bod yn gallu cynnig y gofal gorau posib.

 

CANLYNIADAU PRAWF TEULU A FFRINDIAU

Select year:
Year-month Extremely Likely Likely Neither Likely nor Unlikely Unlikely Extremely Unlikely Don't Know
May 2022 000000