Gwasanaethau Nyrsys Ardal

Y Prif Nodau

Mae Tîm y Nyrsys Ardal yn asesu, rhagnodi a darparu gofal nyrsio medrus i gadw cleifion yn eu cartrefi eu hunain neu mewn llety preswyl. Eu nod yw dysgu pobl i ofalu amdanyn nhw eu hunain a hyrwyddo hynny lle y bo'n bosib gan arwain at annibyniaeth bersonol.

 

Strwythur y Gwasanaeth

Mae Timau Nyrsys Ardal yn cael eu harwain gan Nyrs Ardal sydd â chymwysterau arbennig i asesu eich anghenion.

Mae'r tîm yn cynnwys nyrsys cymwys a Chynorthwywyr Gofal Iechyd sydd wedi cael hyfforddiant. Mae'n bosib hefyd y byddwch yn cael gofal gan nyrsys o dan hyfforddiant a fydd o dan oruchwyliaeth ac arweiniad eich Nyrs Ardal.

district nursing services

 

Ein Tîm Nyrsys Ardal

Mae ein Tîm Nyrsys wedi'i leoli yng Nghanolfan Goffa Ffestiniog  ac maen nhw'n gweithio'n agos â'r practis. Maen nhw'n darparu gofal parhaol i bobl o bob oed yn y gymuned yn ogystal â phobl yn y cartrefi gofal yn Llan Ffestiniog.

Mae'r Tîm Nyrsys yn cynnal Clinig Hyfywedd Meinwe yn y Ganolfan Iechyd bob diwrnod gwaith rhwng 11:30 a 12:30p.m. drwy apwyntiad. Gallwch gysylltu â nhw ar 01766 832 573.

Yng Nghanolfan Goffa Ffestiniog hefyd mae'r Rheolwr Gofal Clefydau Cronig a'r Tîm Gofal Canolraddol. Mae modd cysylltu â'r rhain ar 01766 830 225.