Gwneud a chanslo apwyntiad

Apwyntiadau

Mae gennym system apwyntiadau 10 munud. Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein, neu drwy ymweld â'r feddygfa. Mae nifer gyfyngedig o apwyntiadau ar yr un diwrnod ar gael. Byddwn yn ceisio trefnu eich bod yn cael apwyntiad gyda'r meddyg o'ch dewis, ond mae'n bosib y bydd yn rhaid i chi aros yn hirach am hynny.

Pan fyddwch yn cysylltu â'r feddygfa, mae'n bosib y cewch gynnig apwyntiad gyda Meddyg Locwm neu un o'r Tîm Clinigol Estynedig.

Wrth drefnu apwyntiad i chi, bydd staff y dderbynfa yn gofyn am wybodaeth sylfaenol sy'n ymwneud â'ch anghenion i wneud yn siŵr eich bod yn gweld yr aelod mwyaf priodol o'r tîm clinigol estynedig.

appointments

 

 

Cysylltu â'ch meddygfa

 
 

Cyngor dros y ffôn

Mae'n bosib i chi gael cyngor gan y meddyg teulu dros y ffôn os byddai'n well gennych wneud hynny. Byddai'n well i chi ffonio'r practis peth cyntaf yn y bore er mwyn i ni allu rhoi'r wybodaeth i'r meddyg.

 

Canslo apwyntiad

Mae'n bwysig rhoi gwybod i'r feddygfa os na allwch gadw at yr apwyntiad

Os na allwch gadw at yr apwyntiad, rhowch wybod i ni gynted ag y bo modd.  Mae galw am apwyntiadau drwy'r amser, ac os na fyddwch yn canslo apwyntiad, efallai y bydd hyn yn rhwystro pobl eraill rhag cael y gofal sydd ei angen arnyn nhw.

Cancel appointments you don't need