Meddygfa Cambria

NÔL I'R PRIF FYNEGAI

 

Mae Meddygfa Cambria yn gwasanaethu Caergybi i gyd, a'r ardaloedd o'i chwmpas fel:

Bae Trearddur, Y Fali, Caergeiliog, Bodedern, Rhoscolyn, Llanfachraeth, Llanfaethlu

 

Meddygfa Cambria

Rhodfa Ucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RA

Ffôn: 01407 888456

E-bost: enquiries.w94026@wales.nhs.uk

E-bost: prescriptions.w94026@wales.nhs.uk

cambria surgery

 

Cyfarwyddiadau/ Map 

 

 

Orai gwaith y feddygfa

Mae'r feddygfa ar agor rhwng 8.00am a 6.30 pm bum diwrnod yr wythnos.

Mae drws y feddygfa yn agor am 8.20am ar gyfer yr apwyntiadau cyntaf (8.30am)

Ond, mae modd i chi ffonio am 8.00am i drefnu apwyntiadau.

Bydd angen i chi gofrestru gyda Fy Iechyd Ar-lein. Yma, gallwch drefnu apwyntiadau a gofyn am bresgripsiwn rydych chi'n ei gael yn rheolaidd.

Bydd y derbynnydd yn rhoi eich manylion mewngofnodi i chi.

 

Defnyddio ein Ffurflen Ar-lein

 

Sylwadau / Awgrymiadau
Os oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau am y wefan hon, neu am unrhyw elfen arall o'r practis, neu os ydych chi'n awyddus i ymuno â'n Grŵp Cyfranogiad Cleifion, cliciwch y botwm isod. Ar gyfer ymholiadau clinigol, cysylltwch â'r practis yn uniongyrchol a siarad gydag aelod o'r staff. Fe wnawn ymateb i'ch ymholiad o fewn dau ddiwrnod gwaith.

 CYSYLLTU Â NI