Meddygfa Longford House

NÔL I'R PRIF FYNEGAI

 

Mae'r practis yn gwasanaethu'r rhan fwyaf o'r cyfeiriadau sydd yng nghod post LL65.

Mae gan y feddygfa fynediad addas i gleifion anabl, ac mae gan bob ardal i gleifion gan gynnwys yr ystafell aros, yr ystafelloedd ymgynghori a'r toiledau fynediad i gadeiriau olwyn

 

Longford House Surgery

Longford Road
Holyhead 
Ynys Môn
LL65 1TR

Ffôn: 01407 888456

E-bost: enquiries.w94026@wales.nhs.uk

E-bost: prescriptions.w94026@wales.nhs.uk

longford house surgery

 

Cyfarwyddiadau / Map 

 

 

Oraiu gwaith y feddygfa

Ffôn:             08:00-18:30
Y feddygfa ar agor:         08:30-18:00

Apwyntiadau ar gael:     rhwng 9:00am a 12:00 a rhwng 2:00pm a 6:00pm

  • I drefnu apwyntiadau ymlaen llaw sydd ddim yn fater o frys, ffoniwch ar ôl after 09:00
  • I drefnu apwyntiadau brys ar y diwrnod, ffoniwch am 08:00

Rydym ni ar gau ddydd Sadwrn a dydd Sul

Mae gennym gyfleusterau parcio i gleifion anabl.

 

Defnyddio ein Ffurflen Ar-lein

 

Sylwadau / Awgrymiadau
Os oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau am y wefan hon, neu am unrhyw elfen arall o'r practis, neu os ydych chi'n awyddus i ymuno â'n Grŵp Cyfranogiad Cleifion, cliciwch y botwm isod. Ar gyfer ymholiadau clinigol, cysylltwch â'r practis yn uniongyrchol a siarad gydag aelod o'r staff. Fe wnawn ymateb i'ch ymholiad o fewn dau ddiwrnod gwaith.

 CYSYLLTU Â NI