Mynediad

Mynediad i bobl anabl

Mae Hwb Iechyd yn darparu mynediad rhwydd i bobl anabl – gan gynnwys pobl sydd mewn cadeiriau olwyn - allu defnyddio:

  • Cyfleusterau toiled
  • Pob ystafell ymgynghori

Parcio

Mae parcio am ddim ym mhob un o'r 5 safle.