Annwyl bawb,

 

Gweler isod y linciau sydd i fynd allan gyda’r post cyfryngau cymdeithasol heddiw os gwelwch chi’n dda:-

 

Mae iechyd eich plentyn yn flaenoriaeth i chi...ac i ni.

 

Rhieni a gofalwyr...mae'n bwysig mynychu apwyntiadau brechu eich plentyn bach ar amser - hyd yn oed yn y cyfnod ansicr hwn. Dyma wybodaeth am sut mae meddygfeydd yn darparu brechiadau’n ddiogel i bawb.  

#brechueichplentynaramser

#brechu'nachubbywydau

 

Saesneg – https://drive.google.com/file/d/1ikhBLgnJSn_wXe2AS0DRbN43aCAiz0ij/view?usp=sharing

 

Cymraeg -  https://drive.google.com/file/d/1zQk_75wyYzqrzwliko0fcZoz_k6eeLQp/view?usp=sharing

 

Diolch am eich cefnogaeth,

 

Grŵp imiwneiddio strategol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Published: Jul 21, 2020