Beth yw eYmgynghoriad?

Mae eYmgynghoriad yn galluogi meddygfeydd Meddyg Teulu i gynnig ymgynghoriadau ar-lein i'w cleifion.  Mae hyn yn caniatáu i gleifion gyflwyno eu symptomau neu geisiadau i'w Meddyg Teulu eu hunain yn electronig, ac mae'n cynnig gwybodaeth hunangymorth y GIG sydd ar gael drwy'r dydd, cyfeiriadau at wasanaethau, a gwiriwr symptomau.

eYmgynghoriad yw'r ddyfais brysbennu digidol a gaiff ei defnyddio fwyaf o fewn Gofal Cychwynnol y GIG, wedi ei adeiladu gan Feddygon Teulu'r GIG ar gyfer cleifion y GIG, wedi ei ddylunio i wella mynediad cleifion, gwella effeithlonrwydd meddygfeydd a chyfeirio cleifion at y lle cywir ar yr amser cywir ar gyfer eu gofal. Yn fyw mewn dros 3034 meddygfa'r GIG, mae eYmgynghoriad yn rhoi mynediad i filiynau o gleifion i'w Meddyg Teulu ar-lein.

 

Y buddion a gaiff cleifion o ddefnyddio eYmgynghoriad

Efallai na fydd cleifion angen teithio i'r feddygfa a gallai eu hymholiad gael eu datrys gyda galwad.

Nid oes angen newid meddygfa i gael y mynediad digidol cyntaf.  Mae cleifion yn cwblhau ymgynghoriad Meddyg Teulu ar-lein gyda'u meddygfa eu hun pan fo angen

Mae cyngor meddygol ar gael 24/7 hyd yn oed pan fydd y feddygfa wedi cau - Gall cleifion wirio eu symptomau iechyd ar-lein a derbyn cyngor meddygol ac arweiniad ar driniaeth yn y fan a'r lle diolch i gynnwys Dewisiadau GIG

Bydd y claf yn cael ymateb gan ei feddygfa GIG ei hun erbyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf neu'n gynt

Gellir cael mynediad o ble bynnag a phryd bynnag y bydd cleifion ei angen, a hynny o unrhyw ddyfais.  Yn wahanol i alwad ffôn, gall cleifion gwblhau e-Ymgynghoriad mewn cyfnod sy'n addas iddynt, gan arbed amser y feddygfa

Gall cleifion wneud cais am nodyn salwch a chanlyniadau prawf heb yr angen am apwyntiad gan arbed amser i'r claf a'r feddygfa

Published: Oct 8, 2020