Ni fydd y cyfyngiadau newydd sy’n cychwyn Ddydd Gwener 23.10.20 yn effeithio ar eich apwyntiadau yn y feddygfa. Bydd y feddygfa yn aros ar agor, fel y bu trwy gydol y pandemig. 

*Er hynny a fyddwch cystal â pheidio â dod i’r feddygfa os oes gennych symptomau covid, os ydych chi wedi cael gwybod bod angen i chi hunanynysu, neu os ydych yn disgwyl am ganlyniad prawf neu’n gyswllt agos i rywun sy’n disgwyl am ganlyniad prawf. Mi fedrwch gael cyngor gennym ni drwy ein ffonio, neu unrhyw gyngor di-frys drwy anfon neges ar Fy Iechyd Ar-lein neu anfon e-bost Enquiries.w94021@wales.nhs.uk

Cysylltwch â ni er mwyn i ni gael eich helpu i gofrestru i archebu presgripsiynau ar-lein.

Pan fydd hi’n ddiogel ac yn briodol, byddwn yn trafod eich iechyd efo chi dros y ffôn yn gyntaf, ond os oes angen i ni eich gweld chi wyneb yn wyneb, byddwn yn trefnu amser i chi ddod i mewn.

Rhaid ichi wisgo mwgwd pan yn dod i’r feddygfa. 

e-bost

Published: Oct 26, 2020