Gall y ffliw ladd !

Amddiffynnwch eich hun a phobl eraill.

Y ffordd orau o atal ffliw yw cael brechiad ffliw bob blwyddyn.

Beichiog?

Gall y ffliw fod yn ddifrifol iawn i chi a’ch babi.

Bydd brechlyn ffliw yn helpu i’ch amddiffyn.

Siaradwch â’ch bydwraig, nyrs meddygfa, feddyg teulu neu fferyllfa gymunedol am fwy o wybodaeth.

Gwiriwch eich cymhwysedd i gael brechlyn am ddim.

www.curwchffliw.org

Published: Sep 28, 2020