Newyddion a Chylchlythyrau

4 IONAWR 2021 OHERWYDD YR HINSAWDD BRESENNOL BYDD HWB IECHYD CYBI AR GYFER YMHOLIADAU BRYS YN UNIG. BYDD UWCH NYRS PRACTIONERS AR GAEL AR GYFER PROBLEMAU ACÍWT BRYS YN UNIG. NI FYDD HYN YN EFFEITHIO AR APWYNTIADAU NYRSYS SYDD WEDI'U HARCHEBU YMLAEN YMLAEN.
Ymddiheuriadau
Gwasanaethau arferol yn ailddechrau 5 Ionawr 2021

© Tree View Designs Ltd 2021