Pan fyddwn ni ar gau

Os bydd argyfwng go iawn, ffoniwch 999. Mae poenau yn y frest a / neu ddiffyg anadl yn argyfwng.  

 

Cyngor meddygol y tu allan i oriau agor y feddygfa

Gwasanaeth Meddyg Teulu y tu allan i oriau arferol

Mae'r gwasanaeth y tu allan i oriau arferol ar gael rhwng 18.30 a 08.00 ar ddyddiau yn ystod yr wythnos a drwy'r penwythnos cyfan ac ar wyliau Banc. Os oes angen triniaeth frys arnoch chi yn ystod yr oriau hyn ac na allwch aros nes i'r practis agor nesaf, ffoniwch 0300 123 55 66.

 
Uned Mân Anafiadau

Yr Uned Mân Anafiadau agosaf yw:

Ysbyty Alltwen Tremadog
LL49 9AQ

Ffôn: 01766 51 00 10

neu

Ysbyty Penrhos Stanley
Ffordd Traeth Penrhos
Caergybi
LL65 2QA

Ffôn: 01407 766000

Oriau: rhwng 8.00am a 8.00pm 7 diwrnod yr wythnos

 
Uned Damweiniau ac Achosion Brys

Yr Uned Damweiniau ac Achosion Brys agosaf yw:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2PW

Ffôn: 01248384384