Fyddech chi'n argymell eich meddygfa i bobl eraill?

GWELD Y CANLYNIADAU DIWEDDARAF GWNEUD Y PRAWF ISOD

O 1 Tachwedd 2015 ymlaen, os byddwch yn ymweld â'ch meddygfa, bydd rhywun yn gofyn i chi a fyddech chi'n argymell eich meddygfa i'ch teulu a'ch ffrindiau, os bydd angen gofal neu driniaeth debyg arnyn nhw.

 

Sut mae hyn yn gweithio?

Pan fyddwch chi'n ymweld â'ch meddygfa i gael triniaeth neu ofal, fe gewch gyfle i roi eich adborth drwy ateb cwestiwn syml am eich profiad:

“Pa mor debygol ydych chi o argymell ein meddygfa i deulu neu ffrindiau os bydd angen gofal neu driniaeth debyg arnyn nhw?”

Gofynnir i chi ddewis un o chwe opsiwn, sy'n amrywio o 'tebygol iawn' i 'annhebygol iawn'. 

Gofynnir i chi ddweud wrthym ni hefyd: 

Pe byddem yn gallu newid un peth am eich gofal neu driniaeth, beth fyddai hynny?

Bydd eich ymateb yn ddienw ac fe gewch bostio'r cerdyn post mewn blwch pleidleisio yn nerbynfa eich meddygfa wrth i chi adael neu gallwch chi roi eich adborth ar y dudalen hon.

Os na allwch chi ateb y cwestiwn, mae croeso i ffrind neu aelod o'ch teulu ymateb ar eich rhan.

Bydd canlyniadau'r Prawf Teulu a Ffrindiau yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon.

 

Sut bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio?

Bydd yr wybodaeth yn rhoi adborth gwerthfawr i'ch meddygfa am eich barn am y gofal a'r driniaeth rydych chi wedi'i chael, a bydd hyn yn ogystal â ffyrdd presennol o gasglu adborth yn helpu'r feddygfa i wella pethau ar gyfer cleifion. 

Mae'r Prawf Teulu a Ffrindiau eisoes wedi cael ei gyflwyno'n llwyddiannus mewn ysbytai ar hyd a lled y wlad, ac mae'n ffordd werthfawr o gael gwybod am brofiadau cleifion. I gael rhagor o wybodaeth am y Prawf Teulu a Ffrindiau, ewch i www.nhs.uk/friendsandfamily

 

PRAWF TEULU A FFRINDIAU

Friends & Family Test

We would like you to think about your recent experiences of our service.

How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?

Why did you choose that response?

Os nad ydych chi'n gweld yr holiadur Prawf Teulu a Ffrindiau (uchod), efallai eich bod wedi rhoi eich adborth yn barod.