Presgripsiwn am feddyginiaethau rydych chi'n eu cael yn rheolaidd

Presgripsiwn am feddyginiaethau rydych chi'n eu cael yn rheolaidd

Os bydd angen presgripsiwn ar gleifion am feddyginiaethau maen nhw'n eu cael yn rheolaidd, mae modd iddyn nhw gael hyn drwy fy iechyd ar-lein, ein ffurflen ar-lein, drwy ymweld â'r practis; postio presgripsiynau neu ffacsio'r cais i ni ar 03000 850 004

Peidiwch ag aros nes bod eich cyflenwad wedi dod i ben yn llwyr. Mae angen hyd at 72 awr arnom i gyflwyno'r presgripsiwn yma:

  • Os bydd y presgripsiynau yn cyrraedd cyn 12:00 hanner dydd, byddan nhw ar gael y diwrnod canlynol
  • Os bydd y presgripsiynau yn cyrraedd ar ôl hynny, byddan nhw ar gael y diwrnod wedyn.

Does dim modd cymryd y presgripsiynau 
hyn dros y ffôn

Presgripsiynau am feddyginiaethau rheolaidd

PRIF FYNEGAI