Telerau Defnyddio

Hawl i ddefnyddio

Caiff pobl sy'n ymweld â'n gwefan yr hawl i gael mynediad at ddeunyddiau a gyhoeddir (cynnwys) ar yr amod eu bod yn cadw at y telerau hyn. Wrth ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau defnyddio.

Er bod modd gweld, llwytho i lawr a defnyddio cynnwys at ddibenion personol ac anfasnachol (e.e. ymchwil breifat, astudiaeth neu ddefnydd mewnol), ni chaiff ymwelwyr atgynhyrchu nac ailgyhoeddi unrhyw ddeunydd oddi ar y wefan hon heb ganiatâd perchennog yr hawlfraint / perchennog y wefan. 

Ni a/neu drydydd partïon sydd biau'r delweddau, y logos ac unrhyw waith graffeg a ddefnyddir ar y safle hwn. Ni ddylid defnyddio'r rhain heb ganiatâd perchennog yr hawlfraint.

Byddwch yn cydnabod mai'r feddygfa a, lle y bo'n berthnasol, unrhyw drydydd parti cyswllt sydd â'r holl hawliau eiddo deallusol sy'n gysylltiedig â'r wefan hon.

 

Gwybodaeth Bersonol

Pan fyddwch yn dewis cyflwyno data ar y wefan hon ac mae modd eich adnabod o'r data yma (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflen adborth, holiaduron ac ati), bydd yr wybodaeth a gyflwynwyd yn cael ei defnyddio i ymateb i'ch ymholiadau ac at y diben y'i bwriadwyd, a dim ond hynny. Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr gwe â thrydydd partïon.

 

Diogelu rhag Feirysau

Rydym yn gwneud ein gorau glas i wirio a phrofi a oes feirysau mewn deunyddiau. Ond, rydym yn argymell eich bod yn rhedeg rhaglen gwrthfeirysau ar bob deunydd rydych chi'n ei lwytho i lawr o'r rhyngrwyd. Ni allwn ysgwyddo cyfrifoldeb dros unrhyw golled neu ddifrod i'ch data neu i'r system gyfrifiadurol nac unrhyw beth sy'n amharu ar y rhain, a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

 

Ymwadiad

Rydym yn cymryd gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Er hynny, dim ond cynnig gwybodaeth gyffredinol mae'r cynnwys, a chi ddylai benderfynu a ddylech ddefnyddio hyn neu beidio. Ni fyddwn yn gyfrifol am ddifrod neu golled sy'n dilyn unrhyw weithred neu anweithred sy'n deillio o ddefnyddio'r wybodaeth ar y wefan hon.

 

Gwefannau Allanol

Nid yw'r feddygfa yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau cysylltiedig nac am wneud yn siŵr eu bod yn ddibynadwy. Ni fyddwch yn ysgwyddo cyfrifoldeb dros y cynnwys nac am y canlyniadau wrth ddilyn unrhyw gyngor sydd ar safleoedd o'r fath. 

Nid yw rhestru yn golygu ein bod yn cymeradwyo unrhyw beth.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni yn gweithio drwy'r amser, ac ni allwn reoli a fydd y tudalennau yn y dolenni ar gael na rheoli os bydd cyfeiriad y wefan yn newid.

Mae gan y feddygfa yr hawl i wrthod neu dynnu dolenni i unrhyw wefan..

 

Newidiadau yn y Dyfodol

Os bydd y telerau hyn yn newid rywdro, byddan nhw ar gael ar y wefan hon.