Ymwadiad Meddygol

I'n cleifion yn unig mae'r wybodaeth am iechyd ar y wefan hon. Os nad ydych chi'n siŵr o'r wybodaeth rydych chi'n ei darllen neu os nad ydych chi'n siŵr beth i'w wneud, dylech chi holi ymarferydd meddygol cymwys, fel eich meddyg teulu eich hun.

Er bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfredol, does dim modd gwarantu hyn. Ni all y Practis fod yn gyfrifol am niwed, colled neu ddifrod sy'n deillio o anghywirdeb ar y wefan hon, neu am gamau a gymerwyd gan unigolion ar ôl darllen yr wybodaeth ar y wefan hon.

Mae'n bosib y bydd dolenni i wefannau trydydd parti ar y wefan hon. Pwrpas y dolenni hyn yw rhoi rhagor o wybodaeth, ac nid yw'n golygu bod y Practis yn cymeradwyo gwefannau o'r fath a/neu'r cynnwys. Nid yw'r Practis yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb o gwbl am unrhyw niwed, colled neu ddifrod a ddaw yn sgil defnyddio'r gwefannau cysylltiedig nac o ganlyniad i ddefnyddio'r wybodaeth sydd wedi'i chyhoeddi ar unrhyw un o dudalennau'r gwefannau cysylltiedig.

Mae'r Practis yn cadw'r hawl i newid ei systemau a'i weithdrefnau unrhyw bryd heb roi rhybudd.

Er bod pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau nad oes feirysau yn y cynnwys mae modd ei lwytho i lawr, ni all y Practis ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb dros ddifrod sy'n deillio o feirysau.